Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

OM KARIN

Jag heter Karin Grisejente Jansson, 34 år från Umeå. Jag är populär och rolig på www och osocial afk. Jag gillar få saker, men är glad ändå, då jag är en mästare på att kombinera ilska och glädje till ett allmänt tillstånd av förnöjsamhet. Majoriteten av min tid spenderas med att lyssna på black metal och vara ifred.

Min konst utgår ifrån individens potentiella omnipotens, där verklighet avgörs av jagets vilja. Då jaget är besudlat av normer och förväntningar, vill jag utmana mig själv och andra i vad som är bra respektive dåligt. Lyckas vi till exempel sudda ut gränsen mellan fint och fult tappar dessa koncept sina värden, och hela samhället rasar. Och det vore ju intressant att uppleva. Kanske upptäcker jag att det inte alls var en ny bil jag saknade, utan jag ville ju bara gnaga lite på ett träd, eller bli kompis med en ananas. Eller vad vet jag?!

Min bildkonst utgår från fotografier som jag förädlar i min datamaskin tills de liknar nåt jag sett i ögonvrån, ni vet när blicken är så långt åt sidan att den mest troligt har tippat över och vänt sig inåt. Skog och mörker. I min smyckeskonst kombinerar jag traditionellt vackert, som slipade stenar, med traditionellt äckligt, som hår och tänder. Blandar vi fint och fult glömmer vi kanske till slut bort vilket som var vilket.