Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Stövlar och livsglädje

Karin E Jansson


Igår var det dags för den årliga glädjefesten. Familjen Jansson bar stövlar och livsglädje.Utrustade med varsin påse......tog vi oss an kalhygget.Och det tog inte lång tid, ka-ching, den första murklan!Vi vandrade fram och tillbaka över de stora hyggena, ropade när vi tappat bort varandra. Pita sprang vilse gång på gång, men kom till slut tillbaka, varje gång med nya erfarenheter hon aldrig kan berätta om. Kanske björnar och sjöar och renar.Ja renarna såg vi också.Maria hittade rekordmurklan, helt orimligt stor!Och jag hittade de sällsynta toppmurklorna! Grät lite av sammanslagen lycka.Sen började regnet strila och vi satte oss i bilarna och åkte upp mot mammas barndomshem.Rutinerade murkelplockare packar matsäck.Och så satt vi där och hyllade varandras prestationer.Alla var mycket nöjda och gulliga.Och med bullar och smörgås i magen åkte vi hem igen.Med 32 kg murklor i bagaget.