Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Mina Vänner

Karin E Jansson

Jag har det bra. Jag ifrågasätter tidigare sanningar, jag ser på TV, äter kalaspuffar och träffar vänner. Och jobbar ensam. Just nu gör jag självporträtt. Mina Vänner är arbetsnamnet. Jag vill som vanligt utmana föreställningen om bra respektive dåligt, fint respektive fult. Same old. Men jag har det bra.

Tre porträtt är det hittills.