Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

HERRE GUD

Karin E JanssonIbland tänker jag att jag är härlig på Allers-aktigt sätt, och det slår över mig som en svallvåg av funktionell inredning och sticklingar av tomat och basilika. Som spalten Barn säger gulliga saker, eller som ett smart husmorstips. Och då får jag panik och klättrar upp på en stor sten och dyrkar döden eller häller ut kaffet på golvet. Sen torkar jag upp kaffet, och ordningen är återställd, för stunden. Att vara människa är ingen enkel match. HERRE GUD.

Mmm, chips...