Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dans, våroffer och fri lek

Karin E Jansson


Igår hade Sirpa dansavslutning.Det innebar att familj fick följa med och se på.De skuttade och flaxade.Och snurrade.Som organiserad lek.De verkar ha roligt, tack och lov.Jag dansade ju i många år, balett och fridans. Det var roligt, men också ångestfyllt. Ju längre jag höll på desto mer prestationsångest fick jag. Sen slutade jag.Hoppas Sirpa slutar när det är dags.Det finns ju så mycket annat som är roligt, utan prestationskrav. Som att åka ut till stugan och leka pizzeria som folk ringer fel till. Så det gjorde vi efter dansen. Samuel åkte på att installera routern, haha!Vi hade laglös dans på gräsmattan.Och tände rökbomber!Det blev som en offerrit!Bandfoto!Inomhus erbjöds det brasa och mums mums.Offerrit tar på krafterna.Men snart var vi igång igen.Cirkus! Fri lek!