Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

inga dåliga vinklar

Karin E Jansson


Jag har 0% kamerafobi.Dels för att min make är fotograf och jag fått agera testmodell otaliga gånger.Men framför allt eftersom jag inte alls är rädd att bli dålig på bild.Jag tänker att det rent teoretiskt är omöjligt att bli dålig på bild.Jag har ju inga dåliga vinklar, jag har bara vinklar. Som alla andra.