Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

i litteraturens värld 2.0

Karin E JanssonLitteraturens värld?
Nej, jag tror på sevärd flärd, flärd och svärd.
Offentlig ambulansfärd och älskvärd programvärd.
Fruktansvärd straffåtgärd för bakteriehärd orsakad av högfärd.
Av TV närd.
Jag är fullärd.
Ful lärd.
(Och såklart läsvärd)