Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 84 - Skilsmässa, kroppshår och feministiskt uppvaknande

Karin E Jansson

Vi har båda funderat på hur vi formulerar, och ibland omformulerar oss själva. Till exempel Saras skilsmässa. Vad händer efter en skilsmässa? Och hur tar man sig igenom den? Vi berättar också om våra feministiska uppvaknanden, och om varför kroppshår eller inte till stor del är en ointressant fråga. Och sen kommer Abbath på besök. Dålig stämning, såklart.

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!