Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 83 - Takida, könsidentitet och nya sinnen

Karin E Jansson

Sara har äntligen fått sin diagnos - ögon i nacken och en humla i hjärnbarken! Är det det som gör Karin så arg så hon skakar? Nej, det är ju filosofin om osynligt allvetande som leder fram till Takida. Hurv! Och så testar vi våra oformulerade tankar om könsidentitet och om sinnen vi inte vet vi har. Och hur man bäst klämmer en senapstub.

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!