Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

FANTASTISKT!! OCH SKRÄMMANDE!! MEN MEST FANTASTISKT!!

Karin E Jansson

Ibland kan jag ses lajva stereotyp livsglädje i solnedgång, blåsandes såpbubblor inför imponerade barn.


Ibland ses jag blåsande rök i fransk media med den, enligt google translate, hårda domen "Trots haremsbyxor och cigaretter kommer hon aldrig bli en stor konstnär".

HELLO!! Ja, det var Therese som mailade mig denna print screen på upptäckten: Jag har en dubbelgångare!! När jag såg bilden försökte jag minnas när den togs, innan jag insåg att det faktiskt inte är jag! Utan en fransk misslyckad konstnär (?) som är otäckt lik mig! FANTASTISKT!! OCH SKRÄMMANDE!! MEN MEST FANTASTISKT!!

Har ni dubbelgångare?