Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 81 - Planeten Kolob, uppenbarelser och evig materia

Karin E Jansson

Vi har båda blivit välkomnade i varsin klubb, och upptäcker att det är trevligt! Att bli välkomnad alltså. Sen håller Karin ett orimligt långt föredrag om den mormonska tron, och vi finner spännande kopplingar till våra liv som icke religiösa! Det handlar om uppenbarelser, övertygelser och evig materia. Och om Sara som planerar gå bärsärk!
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!