Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 79 - Föräldrar, snatteri och Stephen Hawkin

Karin E Jansson

Resan börjar i Tyskland sent 90-tal, och längs färden brottas vi med snatteri, att träffa den andras föräldrar och Stephen Hawkin. Är allt Stephens fel, och går vi en separation till mötes? Nä såklart inte! Men spya och verklighetflykt blir det, det lovar vi!

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!