Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 78 - Bråk, BH-drömmar och rasism

Karin E Jansson

Vi har blivit osams, men upptäckt att det är helt okej. Nåt som inte alls är okej är den "rumsrena" rasismen. Ja, vi diskuterar Birro, och hur han är en symbol för hur mångas acceptans för hat flyttats åt ett oroväckande håll. Men som vanligt är svängarna stora, för plötsligt avslöjar Sara sin nya hobby; experimentella underkläder. Ja, varför inte?

Omslagsbild av @drawnbynina!

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!