Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Selfies

Karin E JanssonJag älskar selfies. Självporträtt där jag har fullt makt att tolka och förmedla mig själv, men där åskådarens tolkning blir irrelevant, för svaret och värdet bestämmer jag. Egocentrerat, precis som livet självt, och isolerat omnipotent.  Jag bestämmer.