Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Potentiella punkband

Karin E Jansson

Världen är full med punkbandnamn. Varje dag uppfattar vi omedvetet i genomsnitt 1300 potentiella punkband, och det gäller bara att medvetandegöra denna process för att kunna göra verklighet av det potentiella. Sex exempel från vårt vardagsrum:


Det är vi som är Sund Relation! En två tre fyr!Ööööh, det är vi som är Misstänkt Drograttfylla, dra åt helvete!!Tjena! Vi heter Kompromisslös Pralin och nu jävlar blir det åka av!Vi heter Allvarlig Ögonirritation och vi hatar allt!Vi är Chabby Hallmöbel, fuck alliansen!Vi är GLUB, nu kör vi!


Höj blicken, det räcker med några centimeter. Vilka punkband ser du?