Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hej!

Karin E JanssonNej! Nej jag menar Hej! Jag är inte död, tvärtom har jag fyllts av nån slags.. livsglädje? Jo, det är sant, och det följer ett bekant mönster - med bara några dagar kvar av ledigheten fylls min kropp med kreativitet och skaparlust, så jag har låst dörren och maskinen är igång. Och det kittlar i magen. Och önskar man en daglig dos Karin så finns jag ju på instagram!

Tschüss!