Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 77 - Risotto, asexuella tankar och en utskällning

Karin E Jansson

Sara har oprovocerat fått en avhyvling, och vi söker vägar att hantera detta. Ett performance kanske? Med piska och rökmaskin. I övrigt flyger vi mellan risotto och Karins asexuella tankar, och landar i en snilleblixt så bra att det saknar motstycke - en partybuss!

Omslagsbild av @lindajaderbergs !

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!