Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 76 - Fläckar förminskade känslor och ett icke socialt liv

Karin E Jansson

Sara har fått svar på sin MR-röntgen, och nu ska hon resa! Och städa sin toalett! Ja, det är viktigt att få gå igång på nånting, att få längta! Karin längtar efter att Sara ska få tillbaka sin vanliga attityd.

Sen är vi förbannade också. Ett barn har blivit förminskat, och blodet kokar. Vi uppviglar till offentliga känslostormar. Och så diskuterar vi socialt liv. Vad är det egentligen?

Omslagsbild av @saralovisas !
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!