Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 75 - Selfies, tjänstefolk och genvägar

Karin E Jansson

Är vi tjänstefolk eller societet? Vad vill vi vara? Kan man ta genvägar till framgång, eller behövs inte det om man hittat sin grej? Och så handlar det om selfies och om att vara en förebild. Och en smutta ångest, såklart.

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!