Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 73. Karin & Sara

Karin E Jansson

Vi blickar tillbaka på året som gått. Lägger man ihop separation, mobbing, Peter Forsbergs fot, matsex och Sverigedemokraterna så blir slutsumman ett riktigt skitår. Men ändå hanterbart då det finns en bästis att hålla hand med! Ja utan varandra hade det inte gått, och nu tar vi sats in i framtiden.  
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!