Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tips!

Karin E JanssonNär man ser dagens outfit på bloggar finns risken att man tror att man kan uppnå livsglädje genom att konsumera samma sak som personen på bilden. Detta är negativt eftersom "lycka måste komma inifrån" och "konsumtion är skit". Detta är sant i alla fall förutom i detta fall.

Dagens outfit: mantel och pizza. Genuin lycka genom konsumtion, utifrån och in. Nyss blev jag arg, och då slängde jag med manteln och lämnade rummet. Denna känsla unnar jag alla. Ja, inte Björn Söder som kan dra åt helvete. Fy fan vilket jävla as.

Ha det!