Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Offentlig konst

Karin E Jansson

Konst är ett svårt ord, då det är allt och inget, vilket gör det värdelöst och ovärderligt samtidigt. Jag tycker egentligen konst-begreppet är ganska ointressant, men jag kan konstatera att vissa funktionslösa materiella saker väcker känslor hos mig på spännande sätt. Precis som jag antar det fungerar hos alla. Ibland är det ett foto, ibland ett defekt chips. Nåväl, offentlig konst. Jag tycker offentlig konst ofta blir bajsnödigt komplicerad eftersom majoriteten av folket blir förbannade för att de tycker det är skitfult samtidigt som det tar skattepengar från åldringar med smaklös mat. Därför gillar jag oorganiserad offentlig konst, som visserligen kan innebära precis vad som helst då upplevelsen bestäms av åskådaren, och som kanske, men inte nödvändigtvis, fyllt en funktion för avsändaren.Som den här skapelsen som jag hittade i skogen idag. Nån har alltså byggt ihop en läskig jävla docka och placerat i en stol. Obehag och stor upprymdhet! Mycket uppskattat av mig, kanske avskytt av nån annan. Kanske får den sitta där i fyrtio år, eller så bränner nån upp den om en vecka. En flyktighet och en frihet.