Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett julmirakel!

Karin E Jansson


Idag besökta jag stormarknaden, svettades bland skrikande barn och vuxna, smygklämde på alla avokados och välte ett ställ chokladkakor med min rumpa. Och fick möjlighet att utöka badrummets konstsamling!Avokado, feta, snus och andra vardagligheter.
Och en jackpot av mörker! Ett julmirakel!