Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 72. Karin & Sara

Karin E Jansson

I detta avsnitt bryter vi ner julen i små små smulor, och när vi sedan bakar ihop kakan igen inser vi att julen är ganska kass. I varje fall när andra skriver reglerna.

Sen har Karin nästan blivit mördad i sömnen, och vi diskuterar hur vi hanterar rädsla nattetid. Och från nattetid är steget kort till spöken, och från spöket är steget ännu kortare till spöksex. Vad är egentligen spöksex? Ja vi vet ju inte, men vi måste väl få gissa.

Utöver detta blir det gamla hederliga filmtips, och såklart en massa mer intressant! Som vad som egentligen hände med Jörgen! Trevlig lyssning!

 


Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!