Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 71. Karin & Sara

Karin E Jansson

Vi har som podcast-duo ställts inför en ny möjlighet som också är en begränsning. Vad väljer vi, och varför?

Sen har en av Saras söner bestämt sig för att byta namn. Är det bra eller dåligt, och vad betyder namn för vår identitet? Ja, faktiskt är vi tre som bytt namn nu, kanske är det dags för en namnceremoni? Med kalas, och norska delikatesser.

Utöver detta blir det barnuppfostran, medicinska diagnoser och en läxredovisning som faktiskt lika gärna kan vara en Bellman-historia. Vem vet? Inte vi.


 


Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!