Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 70. Karin & Sara

Karin E Jansson

Vi har spenderat en kväll på akuten, vilket resulterat i att Sara fått sin finaste julklapp någonsin. Karin har också hunnit lösa ett stort mysterium, och nu har vi fått törst på ny kunskap! Sen svarar vi på frågor, frågor om trosor, den sista måltiden, och hur man egentligen gör för att våga!

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!