Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 69. Karin & Sara

Karin E Jansson

Sara är nu utflyttad/inflyttad, och vi utvärderar processen. Är separation ett vinnande koncept? Något som inte är ett vinnande koncept är yoga, och vi tar därför fram ett alternativ för avslappning, något som landar i en fantasy-trilogi och en cykel med punka. Och på tal om cykel så har det inhandlats busskort! Det blir en rafflande historia!

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!