Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag borde ju börja föreläsa på högstadieskolor

Karin E JanssonSom ungdom tyckte man ju att vuxna var värdelösa i allmänhet, och i synnerlighet för att de skrek som att de hade fallit ner i ett avgrundshål fyllt med lava varje gång de nös. Ja, så sjukt typiskt gamlingar att bara skrika ut sina nysningar så att man fick hjärtslag och kastade filtallriken i taket. 

Nu är det så att jag har ganska snabbt gått över till att skrika som att jag faller ner i ett avgrundshål fyllt med lava när jag nyser. Och det är jätteskönt. Så ungdomar kan ju ba hålla käften och vänta på framtida nasal njutning. 

Varsågod.