Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 68. Karin & Sara

Karin E Jansson

Vi har begett oss ut i verkligheten, och naturliga samtalsämnen blir scenskräck, och rädslan att göra fel. Sen pratar vi också om saker som är fel, som Birro, och reklam i vår podcast. Sen avslöjar Sara det alla väntat på - vad det blev för tapeter! Och kanske är hon gravid? Bäst att vi skyndar på det inplanerade giftemålet, med hjälp av grekisk mytologi. Mycket nöje!
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!