Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ytterligare en växel smink

Karin E Jansson

Jag gillar ju att spöka ut mig, och den här helgen är den socialt acceptabelt att lägga in ytterligare en växel.


Dagens makeup blev alla barns favorit - en clown!En tacksam look, då det inte finns några regler, och då det blir bättre ju smetigare det är.Dock har jag valt att tvätta bort det inför kvällens halloween-party med en skock ungar. Man vet ju hur föräldrar är med sånt som får deras barn att gråta, pffft.. Även om barnen som passerade på gatan när jag stod och kikade fram bakom gardinen verkade "okej". Skoja!