Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Till kungen

Karin E Jansson

Kungen kommer tydligen till Umeå, och nyss fick jag en inbjudan om "fototillfälle". Jag har ingen lust att gå, så kungen får ett foto på mig här istället:
Gissar att kungen själv skriver bildtext när han sätter in bilden i sitt fotoalbum, men ett förslag är Kvinna med dålig attityd som äter frukt.
Varsågod.