Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Prydnadskatt

Karin E Jansson


Jag fick en marmorpiedestal från farmors lägenhet. Krusidulligt och guldtassar.Perfekt för en prydnadskatt.Tjusigt.
Det skulle ju faktiskt rymmas två prydnadskatter.Nä okej bara en.Synd bara att de drar åt sig så mycket damm.Nä då får det vara, okej.