Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Karin testar: svart läppstift

Karin E Jansson


Jag har velat testa, men inte riktigt vågat! Coolt eller clown?Svart läppstift! Eller ja, svart kajalpenna på läpparna, i brist på svart läppstift.Cool clown!! Detta funkar ju!Eller är det helt avhängigt hur coolt man poserar?Såhär sval ser en ju inte ut till vardags.Mer såhär. Men - fortfarande coolt!Fortfarande coolt!Fortfarande coolt!!Svarta tänder? Nej det håller sig på plats!Men det måste ju vara praktiskt också, och det kan det ju knappast vara?Äppel-testet.Nämen dra på trissor!Äpplet blir svart, men läpparna är intakta!Hurra för mig, eller jag menar hurra för svart läppstift!