Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Exempel på geni: Nina

Karin E Jansson

Tuttifruttan hallibadinkan! Skrek jag när jag såg detta! Det är illustratören Drawn By Nina som ritat av undertecknad, när jag bajsar och äter polkagris! Älsk på detta! Och hurra att jag upptäckt Nina!


För kolla! AW MAI GAWD! Log Lady!


Och Laura!


Nu följer jag Nina överallt där hon kan följas, på facebook och instagram. Och eventuellt kommer jag leta upp hennes boende och kika in genom fönstren, haha nä ba skoja, eller...?


Och så har jag jag inhandlat en ny uppsättning muggar på hennes Society6, Och det här är väl ungefär minen jag kommer ha när jag tittar in genom hennes fönster, eller nä just ja, jag skojade ju bara om det, eller.