Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Begravningen

Karin E JanssonNu har vi haft farmors begravning, och det kunde inte ha blivit bättre! Ja, för döden är oundviklig, och för att vara en väldigt ledsam dag så blev det fint. Hennes kompisar, ja de som fortfarande lever, var där. Sirpa och Gurra klappade på kistan och luktade på blommorna. Får man pussa kistan, undrade Sirpa. Såklart får man det. När kantorn spelade Bridge Over Troubled Water på orgeln sträckte Gurra upp armarna mot taket och dansade så att han nästan välte blomsterarrangemangen. 

Efteråt hade vi en minnesstund. En av farmors gamla kompisar refererade till henne som Sigge. För mig har hon alltid varit Sigrid, eller ja, farmor framför allt. Men det var fint att höra att hennes liv var så mycket att vi inte visste allt. Det kändes bra. Farmor Sigge.