Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 64. Karin & Sara

Karin E Jansson

Vi testar ett nytt grepp, men resonerar oss fram till att professionalitet nog inte är för oss. Tummen ner, och tummen ner för skam och skuld också! Sen berättar Sara om hur det är när ett hem ska bli två, och Karin skriker att cupcakes kan dra åt helvete. Naturen också!

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!