Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Selektiv hörsel

Karin E Jansson


Orelaterad bild.


Jag funderar ju ganska mycket, mycket på metalldetektorer, myror, slagsmål och kroppen. Nu ikväll slog det mig att jag har en kroppslig förmåga, som eventuellt är ganska unik. Nej, det har inget med bilden att göra, den var bara rolig.

Jag har förmågan att liksom sluta mina öron, att sluta höra, eller i varje fall drastiskt minska ljudvolym med hjälp av vibrationer. Ja, det låter ju för jävla skumt, men så är det. Oftast använder jag det när jag lyssnar på musik i hörlurar och upptäcker att jag har på för hög volym. Vips kniper jag åt min öron internt, och drar omedelbart ner ljudet.

Jag kan vifta på öronen, men det här är helt andra muskler. Det är som att jag krampar med hörselgången, och då framkallar ett dovt brus, som ett hav på avstånd. Jag kan alltså selektivt sluta höra utan att det syns på mig. Det måste ju vara en superhjälteförmåga?!

Jag visste väl att jag var speciell!