Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dålig attityd

Karin E JanssonDålig Attityd står i direkt relation med alternativet Bra Attityd. Ofta är det dock helt orimligt att ha bra attityd. Bra attityd är för nöjda mäniskor, och nöjda människor är dumma i hövve. Därför hyllar jag idag Den Dåliga Attityden, tillika den Rimliga Attityden. 

Gnäll och Suck!
er Karin