Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 59. Karin & Sara

Karin E Jansson

Hur pratar vi tunga ämnen med våra barn? Och hur hanterar vi när våra barn mobbas? Ja, kampen mot mobbning har tagits upp igen, och vi backar inte. Sen erkänner Sara att hon också valt hudvård som krishantering, och vi utvärderar resultatet. Och vi berättar sägnen om mannen som åt en sockertång, om kvinnan som fastnade i sin egen navel och avslöjar något riktigt, riktigt spännande!
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!