Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 58. Karin & Sara

Karin E Jansson

Sara har blivit fotad av fotograf, och vi diskuterar det relativa värdet i att framstå som professionell. Vi gråter en skvätt över kroppsligt sönderfall och ensamhet, men sen berättar Karin att hon har köpt en pipett, och då blir allt härligt igen, i alla fall för stunden.
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!