Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 56. Karin & Sara

Karin E Jansson

Avsnitt 56 behandlar inställningen till folk överlag, att gå på fest eller stanna hemma, och det eventuella värdet av nya bekantskaper. Men framför allt handlar det såklart om den livsomvändande stor-seansen! Vad hade den andra sidan för meddelande till oss, och hur i hela friden ska vi hantera detta?!
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!