Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

And I laugh as I burn

Karin E JanssonJag har ingen aning om hur det går för bloggandet i Sverige, om det är på nergång eller tvärtom, om det sprudlar. Jag bryr mig mest om min egen blogg, som har blivit ytterligare en kanal för kreativt och vardagligt utlopp. Jag har dock allt mer frekvent stött på ett fenomen som förbryllar mig. Vänner och bekanta som slaviskt följer bloggar som de mår dåligt av. Bloggar som ger ångest, uppmanar till orimlig konsumtion och som ger mindervärdeskomplex och stress över en normativ otillräcklighet.

Varför? Jag förstår det inte? Jo, jag kan förstå hur en kan uppskatta att provoceras, att få oja sig, och hytta med näven. Men i långa loppet måste ju det vägas mot de övriga känslor som framkallas. I min kalender ryms inte ångest baserad på andras premisser av ett lyckat liv. Man ska ju hinna klappa katter, se på TV och ha välgrundad ångest också.

Hur är det för er, läser ni bara bloggar ni mår bra av? Varför, varför inte?