Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Video: Karin testar nya saker

Karin E Jansson


Nu är undersökningen klar, och resultatet kommer här i videoformat.
(Klicka på lilla kugghjulet nere till höger så kan ni välja HD, för en nära kontakt med mina porer)
Även fast det gick dåligt så måste jag erkänna att det kändes lite spännande att testa nya saker, och om ni har tips på nymodigheter som bör utforskas, tipsa gärna!