Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Stylingtips!

Karin E Jansson

Jag har hittat ett nytt sätt att få stereotypt snyggt hår! Du behöver:
Hår
En vän med lusfobi
Barn i din närhet
Lusschampo


Passa på när det kommer en period där det går löss bland kvarterets ungar. Klaga diskret att det kliar i din hårbotten. Din vän kommer ägna fyra timmar åt att schamponera och kamma ditt hår, medan du kan äta godis och skratta inombords. Klart!