Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Karin & Sara tar ställning

Karin E Jansson
Ett kort tag efter vi startade vår podcast blev vi kontaktade av VästerbottensKuriren, som gärna ville samarbeta med oss, i form av att publicera Karin & Sara på sin hemsida. Vi tackade ja, och har uppskattat vårt samarbete, som har genererat fler lyssningar på vår podcast. 

VästerbottensKuriren har i dagarna beslutat att låta det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna annonsera hos sig, och då vi starkt vänder oss mot normaliseringen av SD, väljer Karin & Sara att avsluta samarbetet. 

Ni kommer som vanligt hitta vår podcast i er podcast-app, och på Karins blogg.