Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 54. Karin & Sara

Karin E Jansson

Allt börjar eländigt när Sara tar upp Karlsson på taket, och saker blir ännu värre när hon avslöjar varför hennes attityd är så dålig. Vi lyckas dock samla oss och avhandlar otrohet på twitter, rädslan för vad som gömmer sig i mörkret, och sekundärskam. Sen kommer Abbath och då blir det dålig stämning igen. Typiskt.
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!