Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 53. Karin & Sara

Karin E Jansson

Dömer vi vår omgivning efter utseende, och hur tar det sig uttryck när vi tillämpar detta på varandra? Ska bröllopsgåvan äntligen överlämnas, och hur hanterar vi Sorgen över Sommarens Slut? Äh, skit i det ovanstående, för främst handlar det om SPÖKEN. Ja, vi skojar inte, vi tar med inspelningsapparaturen in i natten, och lyckas fånga något riktigt ruggigt på band. Känsliga lyssnare varnas, vi skojar inte!!Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!