Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 52. Abbath, Karin & Sara

Karin E Jansson

Ett år har nu passerat, och i detta jubileumsavsnitt reflekterar vi över det som varit, och vad podden gett oss, kanske har vi till och med utvecklats som personer?! Vi nystar också vidare i frågan om När Det Egentligen Sa Klick, tar in en aggressiv lyssnare i studion, och dricker så mycket bubbel att hälften vore tillräckligt!Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!