Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Upptaget

Karin E JanssonIdag var det jobb inplanerat, men när jag slog upp scannern så var det redan upptaget. Och då regeln är att först till scannern får först scanna, så får jag hitta nya planer. Så jag åker ut på sjön och guppar i en båt. Alltså båten kommer guppa, och därför också jag. Skulle ju vara skitkonstigt om jag guppade i en stillastående båt. Eller va, vill inte döma nån som gillar att guppa privat, på egen hand, men eller va lq3r7ruiofbjc.kma'