Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Håret

Karin E Jansson


På semestern försvinner det sociala kravet att tvätta sitt hår. Sociala regler gäller dock bara om andra håller med om dom, så därför bestämde jag mig därför för att tvätta håret idag. Ett djupt andetag, bara att släppa ut tofsen!Jobbigt, ja. Men belönande! Snus!Kortisonkrämen, har ju letat i totalt typ två minuter efter den!Där var den ja, att jag aldrig lär mig.Men vadå, det här ser väl inte så illa ut? Visst klarar jag mig nån vecka till?HÄJJ DÅ!